News for the ‘Overig’ Category

Experimentele Woningbouw op de kaart

Experimentele woningbouw? Jazeker, ondanks de schijn van het tegendeel staat Nederland namelijk vol met zogenaamde “Experimentele Woningbouw”. Nee, die aanhalingstekens duiden niet op ironie of ander waardeoordeel, maar op een citaat. In 1968 stelde de minister van VRO(nog geen M) wetgeving in die tot doel had “de verhoging van het woningpeil in het bijzonder voor wat betreft de woonvormen en de woonomgeving” en “woonvormen en woningtypen welke in enig opzicht afwijken van de gebruikelijke vormen, waarbij die afwijking de belofte inhoud dat daarmee voldaan zal worden aan bepaalde woonbehoefte of andere desiderata, welke in het normale kader onvoldoende tot hun recht komen.” WAT!? Ja, het waren ambtenaren die dat plan opstelden, dan kun je zulk soort taal verwachten. Waar het uiteindelijk op neerkwam was dat er de “Adviescommissie Experimentele Woningbouw” ingesteld werd. Van 1968 t/m 1977 beoordeelde  deze commissie aangedragen woningbouwplannen op kwaliteiten die op dat moment belangrijk geacht werden; hoogwaardige woonomgeving, vernieuwende woonvormen, betaalbare hoogwaardige sociale woningbouw en bouwtechnieken die variatie bevorderden. Wanneer een project experimenteel bevonden werd kreeg het het predikaat “Experimenteel Woningbouwproject” en kon het meedelen uit een subsidiepot om “aanvangsweerstanden te overwinnen”. Het zijn deze projecten die ik verzameld heb en die hier nu op de kaart staan.

(more…)

Share
Posted: July 30th, 2013
Categories: Architectuur, Kaarten: GoogleMaps, -Earth, Bing, Overig
Tags:
Comments: No Comments.

Niet dode architecten op de kaart: Paul de Ley

Toen ik het werk van Aldo van Eyck verzamelde werd ik door het grote project in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt als vanzelf geconfronteerd met het werk van een aantal architecten van de stadsvernieuwingsbeweging. Het gaat hier om de namen Theo Bosch, Paul de Ley, Guus Knemeyer, Dik Tuijnman, Guido van Overbeek, Johan Nust e.a.. Dit is een groep die losjes rond de Academie van Bouwkunst in Amsterdam hing en die als gemene deler hadden dat ze zich hard maakte tegen de sanering en ‘cityvorming’ en voor sociale woningbouw. De twee architecten die een naam voor zichzelf hebben kunnen opbouwen zijn Theo Bosch en Paul van de Ley. Theo Bosch en van Eyck hebben van 1971 tot 1982 samen een architectenbureau gerund en Paul de Ley was ontwerpassistent bij dit bureau voordat hij in 1973 voor zichzelf begon. Het geluk wil dat Bonas van beide een monografie  heeft uitgebracht.

Helaas is de architect Paul de Ley (1943) nog niet dood, het had immer toch niet uitgemaakt. Hij heeft zijn beste tijd gehad en het archief van zijn architectenwerk is aan het NAI overgedragen. Hij heeft zelfs een biografisch boek, dat is voor de meeste mensen pas het geval als ze zelf ook in het archief liggen, maar Paul de Ley dacht daar anders over en nu zit ik met een afwijkende titel voor mijn website. Desondanks vraag ik jullie om verder te lezen na de klik.

(more…)

Share
Posted: July 5th, 2012
Categories: Architectuur, bespreking, Kaarten: GoogleMaps, -Earth, Bing, Overig
Tags:
Comments: No Comments.

Dode architecten op de kaart: Aldo van Eyck

Estec kantoor

Aldo van Eyck is één van de grote namen uit de Nederlandse architectuur. Hij verwierf wereldfaam met het Burgerweeshuis en was daardoor een voorganger van het structuralisme. De voor deze stroming kenmerkende fijnmazigheid en structuren uit herhalende elementen blijven opmerkelijk lang zichtbaar in het werk van v. Eyck. In tegenstelling tot een architect als Herzberger heeft van Eyck het structuralisme nooit helemaal losgelaten, maar lijkt het te zijn verworden tot persoonlijke stijl. Dat is dan ook gelijk datgene wat het leuk maakt om zijn gebouwen op satelliet foto’s te bekijken. Vanaf de straat is niet altijd de kwaliteit van deze stroming zichtbaar. Er zijn dan wat uitstekende en terugliggende delen zichtbaar, maar dat maakt  niet direct indruk, het oogt eerder rommelig. Vanuit de lucht worden de de amoebe-achtige plattegronden zichtbaar, dan wordt duidelijk hoezeer deze gebouwen zich in organisatie en ruimtelijkheid onderscheiden van andere gebouwen.

(more…)

Share
Posted: November 14th, 2011
Categories: Architectuur, Kaarten: GoogleMaps, -Earth, Bing, Overig, Projecten
Tags: , , ,
Comments: No Comments.

Semi-ergernissen

Er zijn van dingen in het leven die men onomwonden een ergernis kan noemen. Zo heb je bijvoorbeeld steentjes in je schoen, regelmatig het hoofd stoten, slecht werkende ritsen en stinkende mensen. Daarnaast zijn er zaken die weliswaar ergerlijk zijn, maar ook weer niet zo erg dat ze ondiscutabel zijn. Het zijn zaken die je, als je zou uitspreken, zou moeten bekopen met een opmerking als ´dat is jouw mening´. Even voor de duidelijkheid, mensen die ´dat is jouw mening´ zeggen zijn zelf ook zo een ergernis. Ik ben een tijd geleden begonnen met het noteren van deze zaken en er is nu een aardige lijst ontstaan.

(more…)

Share
Posted: July 2nd, 2011
Categories: Algemeen, Overig
Tags:
Comments: 2 Comments.