News for the ‘Opinie’ Category

Verschrikkelijk: Wilfried van Winden en Fusion

Over sommige dingen kun je gewoon kort zijn. Zo ook in het geval van het boekje Fusion, of nog beter gezegd, in het soort-van-manifest dat de verschijningsvorm van een boekje heeft. Dat is gewoon rommel. Het is zelfs zó slecht dat je aan het verstand van de schrijver Wilfried van Winden gaat twijfelen. Voluit heet het “Fusion: Pleidooi voor een sierlijke architectuur in een open samenleving”, gevolgd door het citaat “Het ene bestaat niet” van ene Alain Badiou. Dit op zich klinkt als een boek dat in het huidige debat niet misplaatst is. Maar helaas is het zo’n onsamenhangend betoog zonder diepgang, dat je blij bent met het bijzonder kleine formaat, je hebt het dus zo uit. Hiernaast heeft het zo’n lage informatiedichtheid dat van Winden letterlijk op één A4′tje zijn punt kunnen maken. Gelukkig houd ik van slechtheid, daarom hier een boekbespreking van Fusion. (more…)

Share
Posted: September 19th, 2011
Categories: Architectuur, Boekbesprekingen, Opinie
Tags: , ,
Comments: No Comments.

Dat zijn Bouwmeesters.

Door bouwkunde verstaat men de kunst, om goede ontwerpen te kunnen maken, naar welke de timmerlieden kunnen werken. De bouwkunde schijnt haren oorsprong aan de oude  Egyptenaren te danken te hebben, ten minste moet men hunne grootsche gewrochten van bouwkunde uit de grijze oudheid bewonderen. Naderhand heeft dezelfde eenen hoogen bloei in het voormalig Griekenland bekomen, zoodat nog heden ten dage, de oude Grieksche bouworden tot modellen voor ons verstrekken. Zij, welke de kunst verstaan, om schoone en doelmatige ontwerpen voor gebouwen te verzinnen, berekenen, beschrijven, en aftebeelden, zoodat de werklieden naar dezelve arbeiden kunnen, noemt men Bouwmeesters of Architecten.
Het valt dus gemakkelijk te begrijpen, dat een Bouwmeester te eerste zelf moet kunnen bouwen; ten tweede, kennis van de bouwstoffen moet hebben; ten derde, de waarde daarvan moet kennen; ten vierde, dat hij eene goede verbeeldingskracht en een vlug oordeel moet bezitten; ten vijfde, dat hij geen vreemdeling van de wiskunde, vooral van de reken en meetkunde mag zijn; ten zesde, dat hij het zoogenaamde bouwkundig teekenen moet verstaan.
Een goed bouwmeester is eene behoefte voor de maatschappij en bedient onze hoogachting en genegenheid.

(more…)

Share
Posted: August 5th, 2011
Categories: Architectuur, Opinie
Tags:
Comments: No Comments.